Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

 

Opis: D:\912\Loga\KAPITAL_LUDZKI.png

Opis: Opis: http://umwo.opole.pl/img/images/herb599.jpg

Opis: D:\912\Loga\KAPITAL_LUDZKI.png

 

ODWIEDZINY MOBILNEGO PLANETARIUM I WYPRAWA DO TEATRU

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach uczestniczą w projekcie realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Fascynujący świat nauki i technologii”.

W ramach projektu każdy uczeń poddany został przesiewowym badaniom diagnostycznym na platformie online oraz uczestniczył (jak dotąd) w trzech działaniach.

W grudniu odwiedziło naszą szkołę mobilne Planetarium RCRE. Panowie animatorzy rozbili w naszej małej sali gimnastycznej duży namiot, w którym uczniowie mogli, dzięki wyświetlanej animacji, odbyć podróż przez historię Wszechświata. Dodatkową atrakcją była wystawa sprzętu, który umożliwia obserwację nieba.

 

Podczas lekcji uczniowie zdobywają wiedzę w sposób wyselekcjonowany, z danego przedmiotu nauczania, dlatego niezwykle ważną rolę w procesie dydaktyczno-wychowawczym odgrywają wycieczki, które są czynnikiem integrującym cały proces zdobywania wiedzy. Z takiego założenia wyszli również projektodawcy, dlatego w ramach działań projektowych wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Bąkowicach, w piątek 24 stycznia, mieli przyjemność uczestniczyć w bezpłatnej wycieczce do Opola: do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Muzeum Śląska Opolskiego. W teatrze przedstawiono sztukę pt.: „Psia kość 2, czyli Kostka została rzucona”. Natomiast w muzeum aktorzy teatralni prowadzili warsztaty. Odbywały się one w trzech grupach tematycznych: „Teatr przedmiotu”; „Teatr cieni”; „Narodziny lalki”. Zajęcia zostały przeprowadzone z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach i wykorzystali w „stu procentach” możliwość nauczenia się czegoś nowego od wyjątkowych nauczycieli – aktorów. W przerwie zajęć każdy otrzymał ciepły posiłek i deser. Wszyscy zadowoleni powrócili do domów.

W pierwszym tygodniu zimowych ferii odbywały się w szkole zajęcia w grupach tematycznych. Klasy starsze (IV-VI) realizowały tematykę ścieżki edukacyjnej „Sposób na mitologię”, a klasy młodsze (I-III) „Zabawy w leśnej szkole”. Zrealizowano w sumie 80 godzin zajęć. Dzieci uczestniczyły w spotkaniu z leśniczym, bawiły się w podchody, tworzyły makietę i plakaty. W ostatnim dniu podsumowaniem całotygodniowej pracy było ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

 

Dziękujemy Zespołowi zarządzającemu Projektem systemowym „Fascynujący Świat Nauki i Technologii” za możliwość wzięcia udziału w tym, jakże wielkim, przedsięwzięciu.

 

dyrektor szkoły – Cezary Zając

wstecz